Szkodliwe mikropyłki

"Drukowanie jest jak bierne palenie"
Urządzenia laserowe zanieczyszczają powietrze mikropyłkami (bardzo małe cząsteczki zawierające kurz i sadzę) co stanowi poważne zagrożenie dla naszego zdrowia. Największe zagrożenie pochodzi od najmniejszych pyłków emitowanych przez drukarki laserowe oraz kserokopiarki i powoduje problemy zdrowotne - od bólu głowy po choroby nowotworowe...(więcej)

Filtry antypyłkowe

Jedynym skutecznym działaniem jest zapobieganie wydostawaniu się mikropyłków z drukarek i kserokopiarek poprzez montaż filtra antypyłkowego. Skuteczność filtrów niemieckiej firmy micronAir wynosi aż 94%...(więcej)


ZADBAJ O ZDROWIE!
pracuj w masce lub zamontuj
filtr antypyłkowy